Thông Tin Liên Hệ:

Máy Ấp Trứng CNE

– Điện thoại: 0912.878.828 – 0865.085.898

– Email: dientucne@gmail.com

– Website: https://mayapcne.com

– Địa chỉ: Số nhà 862 đường 3/2 thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

may ap trung