Thời gian ấp một lứa trứng kéo dài bao lâu

ap trung ga 2 Máy Ấp Trứng Trường Sa

Thời gian ấp.. Mỗi loại gia cầm có thời gian ấp trứng khác nhau. . Nắm được đặc điểm về thời gian ấp trứng để kịp thời điều chỉnh các thông số nhiệt độ độ ẩm cho phù hợp. Đồng thời xác định được nguyên nhân từ việc trứng nở sớm, nở muộn

Trứng gà ấp 20 ngày nở, thời gian ấp trứng gà

Bắt đầu từ cuối ngày 19 gà bắt đầu đục vỏ. Ngày 20 nở rộ và còn một số nở lác đác vào ngày 21,22. Sau ngày thứ 22 gà sẽ không thể nở được nữa

Ngày thứ 18 ta bắt đầu giảm nhiệt độ xuống 37.1 độ C. Tăng độ ẩm lên 70% hoặc xịt sương vào trong thùng

Nếu gà không nở vào ngày 20 mà sang đến ngày 21,22 mới nở, tỉ lệ nở không cao. Thì nguyên nhân rất có thể máy ấp trứng bị thiếu nhiệt, ta cần tăng lên 0.2-0.3 độ C

Nếu gà nở rộ vào ngày thứ 18,19 nghĩa là máy ấp đang bị thừa nhiệt. Ta cần giảm đi 0.2 độ C

Thời gian ấp các loại trứng khác : vịt, ngan, ngỗng, bồ câu v..v..

Tương tự như trứng gà, chúng ta có thể dựa vào bảng nhiệt độ thời gian ấp dưới đây để xác định ngày nở chính xác cho các loại trứng. Từ đó xác định được nguyên nhân trứng nở kém và điều chỉnh thông số cho phù hợp

thời gian ấp các loại trứng
Bảng nhiệt độ cài đặt và ngày ấp của các loại trứng gia cầm

Trứng gà 20 ngày nở, trứng Vịt 27-28 ngày nở, trứng ngan 33 ngày nở, trứng Ngỗng 30 ngày nở, chim bồ câu 16 ngày nở, chim cút 17 ngày nở, chim trĩ 23 ngày nở

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay